top of page

MÅLET

UDFORDRINGERNE

UDVIKLINGEN

PLATFORMEN

MÅLET

Målet for Smart Turisme er at skabe vækst og arbejdspladser på de lokale destinationer. Derfor skal vi have turisterne til at besøge destinationen længere og få dem til at vende tilbage igen og igen samtidig med, at vi får bedre og bedre indsigt i den enkelte turist og udvikler destinationen i takt med den nye viden. 

Konkret skal det udmønte sig i

  • Længere turistophold

  • Flere tilbagevendende turister

  • Udvikling af turistdestinationen

UDFORDRINGERNE

Udfordringerne i et digitalt umodent turismeerhverv er 

Mangel på 

  • Digital infrastruktur

  • Strategisk anvendelse af data

  • Digital hverdagsteknologi

UDFORDRINGSBASERET UDVIKLING 

Både forskningsmæssig og praktisk erfaring siger, at udviklingen af smarte teknologier sker bedst, hvis det er en konkret udfordring frem for teknologiske potentialer, der driver udviklingen.

 

Vi har derfor iværksat tre projekter, der tager udgangspunkt i Odsherreds Turismestrategi 2019-2024:

Projekt # 1 Øget udnyttelse af 34.500 sommerhuse

Projekt # 2 Etablering af infrastruktur for destinationens digitale liv

Projekt # 3 Strategisk anvendelse af data i de lokale turismeerhverv

PLATFORMEN

Med den digitale turistplatform samler vi  interne og eksterne systemer, som kan sammensættes i forskellige ”pakker”, der løser konkrete opgaver for forskellige brugere, blandt andet i form af en mobil app, som de kan bruge til informationssøgning, køb, booking, kommunikation og andre opgaver.

Platformen er en videreudvikling af vores eksisterende Smart City Platform, som blandt andet anvender teknologier som kunstig intelligens (AI) og blockchain.

Ved hjælp af platformen sørger vi for at møde gæsterne både fysisk og digitalt, og i samarbejde med destinationerne definerer vi opgaverne, der skal løses for turister og for erhvervsliv, samt i hvilket omfang vi skal integrere med andre velfungerende platforme.

Vi afklarer ligeledes hvilke af destinationselskabets og kommunernes services, der skal indarbejdes, samt hvordan data skal stilles til rådighed for drift, markedsføring, analyser og udvikling.

Eventuel dataudveksling med eksterne organisationer og databrønde fastlægges og implementeres.

Infrastruktur.png
bottom of page