HVERDAGSTEKNOLOGI

FOR TURISTER OG TURISMEERHVERV

TEKNOLOGIEN SKAL MASSERES IND

For omkring ti år siden fandtes Smart City- og Smart Tourism-initiativer mest af alt i en hel masse slides.

 

Siden er der blevet skabt teknologiske infrastrukturer til dataopsamling og -transport.

 

I dag er udfordringen at få disse teknologiske infrastrukturer masseret ind i og optimeret de måder, hvorpå turisterne benytter stedbundne ressourcer, og hvorpå turisme- og erhvervsaktører driver deres forretning.

"The developments of smart technologies needs to go together with developing tourist practices and tourism businesses"

Lad os inspirere jeres digitale turismeudvikling - strategisk - lokalt

FIND OS
VI TILBYDER
Hollænderdybet 1,3
2300 København S
Tlf.: 21 91 00 14
  • Strategi og Sparring
  • Billet- & Marketing Platform
  • Smart Turisme / Tourism Platform
  • Hverdagsteknologiske løsninger
SMART TURISME / SMART TOURISM

Vi bringer turister og turismeerhverv tættere sammen ved hjælp af digital hverdagsteknologi.

Vi skaber vækst og arbejdspladser gennem digital turismeudvikling - strategisk -  lokalt.

  • Smart Turisme