PARTNERE FOR FREMTIDEN

DESTINATIONSSELSKABER

VisitOdsherred og BilletExpressen har siden 2015 samarbejdet om salg og markedsføring af bookbare produkter / billetter til turismeaktørernes aktiviteter.

 

Samarbejdet har udviklet sig fra, at enkelte aktører fik deres egen billetportal, hvor de tilbød online salg af billetter til turisterne, til etablering af en fælles VisitOdsherred portal som er en samlet digital salgs- og markedsføringskanal for alle aktørerne.

På baggrund af anbefalinger fra VisitOdsherred samarbejder VisitNordsjælland og VisitVestsjælland nu også med os.

VisitVestsjælland

VisitVestsjælland dækker Kalundborg, Slagelse og Sorø Kommuner, og har til formål at udvikle turismen og markedsføre destinationen for turisterhvervene og de tre kommuner.

 

Den overordnede vision er at skabe muligheder: muligheder for aktørerne for at vækste og muligheder for kommunerne for at styrke beskæftigelsen og samarbejdet på tværs af de tre kommuner.

VisitVestjælland skal skabe sammen-hængskraft på tværs af de tre ejerkommuner, og skabe en styrket fælles attraktions- og gennemslags-kraft, som den enkelte aktør ikke kan opnå alene.

VisitOdsherred

VisitOdsherreds overordnede mission er at skabe vækst og arbejdspladser.

 

Et af grebene er at skabe rammerne for at udnytte og udvikle fritidshus-ejernes potentiale.

 

Gennem event- og forretningsudvikling og målrettet kommunikation skal der skabes en bedre kapacitetsudnyttelse og længere sæson - og dermed grobund for udvikling af en destination, som også tiltrækker internationale turister.

VisitOdsherred vil løfte det digitale værtskab; både internt i og hos turismeaktørerne

VisitNordsjælland

VisitNordsjælland er Nordsjællands officielle turistorganisation ejet af kommunerne Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød.

 

Organisationens formål er at koordinere, markedsføre og udvikle turismen og mødemulighederne, så gæsterne får gode oplevelser før, under og efter besøget i Kongernes Nordsjælland.

VisitNordsjælland er en moderne turistorganisation, som gennem projekter og netværk er med til at skabe fremgang, vækst og nye arbejdspladser inden for ferie- og mødeerhvervet.

sjaellandsvestkyst[1].png
vopng.png
vnpng.png

TURIST- OG VIDEN ORGANISATIONER

Teknologi gør det ikke alene - tværtimod. Vi har derfor allieret os med nogle af de førende eksperter inden for digital turismeudvikling og inden for involvering af brugerne ved hjælp af hverdagsteknologi.

Aalborg Universitet

Aalborg Universitets Tourism Research Unit er Smart Turisme's videnspartner, når det drejer sig om digital turismeudvikling og strategisk anvendelse af data. 

EXTRA/ORDINARY

Extra/Ordinary er eksperter i at gøre teknologiske løsninger meningsfulde og rentable for virksomhederne. 

Extra/Ordinary og Smart Turisme samarbejder om at gøre teknologien til en del af turisternes hverdag

Lad os inspirere jeres digitale turismeudvikling - strategisk - lokalt

FIND OS
VI TILBYDER
Hollænderdybet 1,3
2300 København S
Tlf.: 21 91 00 14
  • Strategi og Sparring
  • Billet- & Marketing Platform
  • Smart Turisme / Tourism Platform
  • Hverdagsteknologiske løsninger
SMART TURISME / SMART TOURISM

Vi bringer turister og turismeerhverv tættere sammen ved hjælp af digital hverdagsteknologi.

Vi skaber vækst og arbejdspladser gennem digital turismeudvikling - strategisk -  lokalt.

  • Smart Turisme